Služby

Společnost Projekting s.r.o. se zabývá kompletní projektovou a inženýrskou činností, především v oblasti elektronických komunikací.

Co umíme
  • návrh nejefektivnějšího řešení (v realizovatelných parametrech)
  • projektová činnost ve všech stupních dokumentace a to v oblastech: optické sítě FTTx, metalické sítě, přeložky kabelů, strukturovaná kabeláž, vnitřní slaboproudé systémy (od EPS, EZS, ACS, CCTV, STA, jednotný čas, ..atd.), dále provádíme inženýrskou činnost (územní a stavební řízení, zajištění problematiky majetkoprávních vztahů - dohody s majiteli dotčených nemovitostí a uzavírání smluv k dotčeným nemovitostem, kolaudace díla atd.)
  • geodetické práce (předměření, zaměření, geometrické plány)
  • kompletní zajištění výstavby námi projektovaných staveb a s tím spojený případný autorský dozor